Savanorystės veiklos

Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įstaigomis:

- Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centru

- Visuomenės harmonizavimo parku

- Trečio amžiaus universitetu

- Prienų globos namais

- Prienų rajono socialinių paslaugų centru

- Prienų Caritu

- Ir kita

 

Veiklos susijusios su pagalba žmonėms, naujų žinių įgyjimu, socialinių akcijų/veiklų kūrimu. Betarpiška pagalba.